search-tražilica bilo čega

Prilagođeno pretraživanje

Popular Posts

Jan 29, 2014

Poznati u posjeti piramidama i tunelima


Poznate ličnosti dolaze u obilazak piramida i tunela,znatiželja je jača od političkog momenta.I naravno svi koji su došli i vidjeli sve to oko piramida su zadovoljni i ubijeđeni da postoji sve to jer su to i vidjeli .

Čudo je to neviđeno,te piramide,ti tuneli taj labirint,ta energija koja se nalazi u svemu tome,priče kako je to sve postalo sa činjenicama ma dah da ti zastane.Lahko bi mogla da se promijeni svjetska historija ,što se još nije reklo za piramide što se istražuje u zadnje vrijeme i planira ove 2012.g. zasigurno će promijeniti svjetsku historiju.
Ova fotka pokazuje koliko je iskopano tunela,potrebno je barem pet puta ovoliko da bi se stiglo podno piramide Sunca.

tags:tuneli,piramida,

.

No comments:

Post a Comment